Over OBK

OBK Miste staat voor Oefening Baart Kunst Miste.

De vereniging is opgericht op 2 januari 1901

Aanvankelijk mochten alleen heren spelen. Vanaf 1950 mochten de dames ook meespelen. Daarvoor was wel in het reglement opgenomen dat de heren verplicht waren de dames      ’s avonds na de repetitie thuis te brengen.

Er wordt zowel in het dialect als in het Nederlands gespeeld.

De uitvoeringen zijn altijd in café – restaurant “Den Tappen” in Miste

Er zijn twee uitvoeringen per jaar.

Éen in het voorjaar en één in het najaar.

OBK telt een 36 tal enthousiaste leden.