AVG

NIEUWE PRIVACY-WET  2018 (AVG) wij zijn verplicht om u het volgende te melden:

Toneelvereniging Oefening Baart Kunst Miste,  gevestigd aan de Meijerink 25 te Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.toneelobkmiste.nl Facebook: Toneel vereniging OBK Miste Onze secretaris is de functionaris gegevensbescherming van Toneelvereniging OBK Miste. Hij/zij is te bereiken via: toneelobkmiste@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken: Toneelvereniging OBK Miste verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam -Geboortedatum -Adresgegevens -Telefoonnummer -Mailadres -Bankrekeningnummer -Lijst met contactgegevens van leden, donateurs en sponsoren -Foto´s en/of filmmateriaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Toneelvereniging OBK Miste verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: -Het afhandelen van de contributie -Verzenden van nieuws en/of reclame voor voorstellingen -Je te kunnen bellen/appen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren -Je te informeren over wijzigingen van onze diensten -Om berichten te plaatsen op onze website of facebook met foto´s en/of filmpjes Indien je wenst dat je naam, foto en/of filmpje NIET op onze website, facebook of krantenbericht geplaatst mag worden, dien je dit persoonlijk te melden aan de voorzitter of stuur een mailtje naar toneelobkmiste@gmail.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Toneelvereniging OBK Miste bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, dus zolang je lid bent om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden Toneelvereniging OBK Miste verstrekt uitsluitend je gegevens aan leden binnen onze vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Toneelvereniging OBK Miste gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toneelvereniging OBK Miste en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:  toneelobkmiste@gmail.com
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Toneelvereniging OBK Miste neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via toneelobkmiste@gmail.com

toneelafb